Helicopter over Tampere

Mikä Kehittyvä Eurooppa?

Tavoitteemme on edistää tietoisuutta nykyhetken sekä tulevaisuuden tarpeista ja mahdollisuuksista kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Rakennamme inhimillisen arjen ja elämän läheisesti uusia menetelmiä selittää ympäröivää maailmaa, ja osallistua siihen.

KEHITYS

Seuraavat 30 vuotta tulevat muuttamaan ihmiskuntaa  enemmän kuin menneet kolme vuosisataa. Aikamme painavimmat kysymykset koskettavat tulevaisuuttta ja ihmiselämää. Mihin tämä muutos johtaa, ja miten selviydymme? Vastauksia on olemassa, niiden löytämiseksi edistyksen kulkua on ymmärrettävä.

Yksilöinä voimme vaikuttaa asenteisiimme ja suhtautumiseemme tulevaan. Voimme valita kiinnostuksen ja kiivastumisen väliltä, tai pyrkiä vaikuttamaan muutoksen suuntaan. Voimme nähdä mahdollisuuksia tai uhkia. Rohkeuttakin voi rakentaa ja näkemyksiä uudistaa.

 
 

TEKNOLOGIA

Tieteellinen edistys muokkaa ympäristöä mullistavilla ja usein ennalta arvaamattomilla tavoilla. Oli kyse sitten tuotannosta, toimeentulosta tai sosiaalisesta kanssakäymisestä, teknologia muovaa ympäröivää maailmaamme.

Nykyhetkessä ja lähitulevaisuudessa tarvitaan uudistuvia työelämätaitoja, joissa painottuvat koneille vaativat tai niiden ulottumattomissa olevat osaamisalueet kuten ihmistuntemus ja - ymmärrys, yhteistyöosaaminen ja luovuus. Samanaikaisesti teknologian sekä sen tuottamien koneiden ymmärtäminen mahdollistaa työn tuottavuuden ja kehityksen hedelmien hyödyntämisen myös arjessa.

LAPSET JA NUORET

Nuoret sukupolvet tulevat elämään kehityksen tulosten kanssa kauemmin ja mahdollisesti jopa sopusointuisemmin kuin nykyiset aikuiset. Tulevaisuudesta harvalla on kuitenkaan selkeää kuvaa. Lapsiperheiden haasteina ovat usein juuri ennakoimaton tulevaisuus, jatkuva muutos, osaamispaineet sekä toimeentulon epävarmuus.

 

Lapsille ja nuorille tulee tarjota rehdin realistinen, aito ja valoisa tulevaisuus. Jaamme tietoa ja toteutamme toimintaa, jossa huomataan että oppimista voi edistää monin tavoin. Taitoja ja tietoja voi kartuttaa hauskoilla tavoilla sekä osaamista kerryttää niin koulussa kuin vapaa-aikana. Omat kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet voi löytää jo varhain.

 
Startup Room

AIKUISET

Työelämän kokonaisvaltainen muutos ja väestön ikääntyminen luovat tarpeen ajatella ja omaksua uusia toimintamalleja. Tavoitteena ajantasaiset valmiudet työelämään, oman osaamisen ja tietopääoman tunnistaminen sekä kehittymistarpeiden selkiyttäminen. Menestytään muutoksista huolimatta tai juuri niiden ansiosta!

 

Aikuinen voi iästä riippumatta löytää oman oppimishalunsa ja vahvuutensa uudelleen. Uudesta voi innostua ja tuoreista kokemuksista nauttia. Kaikenikäisiä aikuisia tarvitaan ohjaajiksi ja tukijoiksi myös nuoremmille. Muuttuvassa maailmassa kokemuksella on ainutlaatuista arvoa.

 

Tietoa, taitoa ja tunnetta tämän päivän ja huomisen haasteisiin.

Klikkaa allaolevaa nappia lukeaksesi lisää tehtävästämme.