top of page
  • Writer's pictureTarja Ahlgren

Kerhotoiminnan keskeytys 13.3.2020 – jatkuvuutta rakennetaan

Updated: Aug 10, 2021

Syksyn 2019 KEKE – kerhosta tunnelmia lieteslimen valmistuksesta ja tutkimisesta turvallisin raaka-ainein. Slimelietteessä demonstroimme metalli- ja maalijäämiä, mikromuovia ja bakteereja.


Yhdyskuntajäte sisältää muun hienoaineksen ohella viruksia ja bakteereja, jotka sitten jätevesipuhdistamossa pyritään poistamaan. Lietteiden raskasmetallipitoisuuksia on seurattu maassamme pitkään ja hyvin tuloksin sillä ne ovat merkittävästi laskeneet.


Kalevan KEKE-kerhossa paneuduttiin alkuvuodesta 2020 myös bakteereihin, ja jossain määrin viruksiin. Teemana tuolloin ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus eri muodoissaan. Kerhot keskeytettiin 13.3.2020 tartuntojen ehkäisemiseksi.


Ihminen on parhaillaan hyvin merkittävässä keskiössä niin vaarallisen taudin tartunnan mahdollisena kohteena kuin toimillaan suojata tartunnalta itseään ja muita. Kerhotoiminta on osa lasten ja perheiden elämää ja arkea. Yhdistyksen puolella tavoitteemme on nyt parantaa kerhotoiminnan sisältöjen ja aktiviteettien saavutettavuutta poikkeustilanteen aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa etäkerhoja, joissa tiedekerhoilu onnistuu myös kotoa käsin.Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne, ja kiitos kuvasta tiedekerholaisen äidille.


Ystävällisin terveisin

Tarja Ahlgren

19 views0 comments

Comments


bottom of page