top of page
  • Writer's pictureTarja Ahlgren

Hämeenlinnan päiväleiriltä energia-alan osaamista lapsille ja nuorille.Nuoret tutkijat kenttätöissä. Kuva Asta SacklinHämeen kesäyliopiston Lasten Korkeakoulun energinen päiväleiri kokosi hyvän kokoisen joukon 7-12 vuotiaita tyttöjä ja poikia Hämeenlinnan korkeakoulukeskukselle kesäkuussa 2022. Tutustuttiin Maassa vaikuttaviin voimiin, tutkittiin vanhoja ja uusia energialähteitä sekä energian siirtoa, erityisesti sähköistämistä. Energiasiirtymään vaikuttavat tekijät ja keinot eli vapautuminen asteittain fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta tuotannosta ja kulutuksesta tulivat käsitellyiksi aktiviteettien ja kokeiden kautta.


Sähkövirtaa laitteisiin ja mittareihin saatiin niin käsiveiveillä eli käsikäyttöisillä sähkögeneraattoreilla, aurinkopaneeleilla kuin akuilla ja paristoilla. Sähkön supertuottajaa etsittiin niin perunasta, porkkanasta, omenasta, sitruunasta kuin banaanista. Toki opittiin myös mikä on sähkökemiallinen pari eikä vieraaksi jäänyt myöskään veden hajottaminen hapeksi ja vedyksi. Kokeita tehtiin myös tiimi- ja projektityönä, mikä raportoinnit mukaan lukien sujui isompien energia-alan osaajien malliin.


Lasten tiedepainotteinen päiväleiri on ikäluokalle koulun ulkopuolinen oppimisympäristö, johon osallistuminen on vapaa-ehtoista eikä leirin aikana opittua arvioida tai mitata. Samalla tiedeleiri on suunniteltua, lapsiryhmissä testattua, tieteellisesti validia ja perusasteen opetussuunnitelmaa tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Lasten kiinnostus ja innostus kantoivat upeasti koko viikon, ja päättäjäispäivän vesipalloilun jälkeen jaettiinkin jo osallistumistodistukset.


Tiedekerhoissa ja – leireillä kehitytään laaja-alaisesti


Toimintakompetenssi tarkoittaa tässä yhteydessä kykenevyyttä, osaavuutta ja aktiivista osallistumista toimintoihin. Tiedekerhojen ja - leirien merkitys lasten ja nuorten toimintakompetenssin kasvulle ja laaja-alaistumiselle on useissa tutkimuksissa todettu hyvin vaikuttavaksi. Käytännönläheinen tutkimusote ja myös sosiaaliset taidot kehittyvät erityisesti pitkäkestoisessa harrastustoiminnassa, jossa useimmiten ryhmä koostuu muista kuin lapsen tai nuoren ystävistä, luokkatovereista tai vanhoista tutuista ollen uusi toimintaympäristö, jossa toimitaan yhdessä uusien ikätovereiden kanssa. Tiedeleireillä liikuttava hetki on päätöstilaisuus, jossa joukko lapsia tai nuoria viikon yhteistoiminnan jälkeen muodostaa enemmän kuin ryhmän. Yhteenkuuluvuus, aito tiimihenki ja niin itsen kuin muiden arvostus on tuntuvaa.


Tieteestä ja tiedekasvatuksesta:

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus 17.6.2022 Newtonin lait ja vesipallot.

Kuva: Jarkko Niemi


Järjestäjä Hämeen Kesäyliopisto, Lasten Korkeakoulu. Suunnittelu ja osatoteutus Kehittyvä Eurooppa ry.

41 views0 comments

Commenti


bottom of page