Ratkaiseminen

Ratkaiseminen alkaa kysymyksistä. Ihmiskunnan historian ajan esihistorialliset edeltäjämme ja nykyihminen ovat oppineet ratkaisemaan ongelmia kehittääksen itseään tai ympäristöään. Nykyaikana puhutaan usein ratkaisulähtöisestä toiminnasta, jonka avulla pyritään tehokkaaseen kehitykseen. Toimivat ratkaisut vaativat kuitenkin ymmärrystä niiden edellytyksistä, jonka hankkiminen usein tapahtuu kysymyksien kautta.

Tiede aloittaa kehityksen kulkua esittämällä havaintoja ja kysymällä kysymyksiä. Kekseliäät keksijät ja insinöörit ovat historian halki luoneet tieteen pohjalta ratkaisuja.

Havainnoista ja tutkimuksista syntyneiden kysymyksien ratkaiseminen on tieteellisen menetelmän keskeinen pilari. Filosofian ja tieteen yhteistyön avulla ihminen on ratkaissut monia olemassolon keskeisiä kysymyksiä. Missä olemme? Mitä olemme? Miten olemme? Muinaiset ihmiset tuhansia vuosia sitten katsoivat taivaalle ja pohtivat paikkaansa maailmassa tähtitaivaan alla. Antiikin Kreikassa ihmiset pohtivat kaiken olevan rakennetta. Renesanssin ajan tieteilijät pohtivat miten ihminen ja maailmankaikkeus ovat olemassa.

Ratkaistut kysymykset johdattelivat ihmisiä yhä uusien kysymysten äärelle, samalla historian saatossa olemme tuottaneet valtavan määrän ratkaisuja.

DNA

Elämän luonnetta koskevien keskeisten kysymysten tutkiminen johdatti tieteilijät DNA:n luokse. Löytö ratkaisi maapallon elämän luonnetta koskevia ongelmia, selittäen kuinka kaikki elollinen rakentuu DNA:ksi nimetyn molekyylirakenteen ympärille.

Teahcer at a Math Class

Matematiikka on palvellut ihmisiä vuosituhansia antamalla meille keinon miten voimme esittää kysymyksiä sekä niihin ratkaisuja abstraktilla tavalla. Matematiikka on ennustettava, tarkka menetelmä, joka on auttanut meitä ratkaisemaan monimutkaisimpia kysymyksiämme. Ihmisten sivilisaatio, nykymaailma tai historia eivät olisi tulleet toteen ilman matematiikan työkaluja. Ilman matematiikkaa ei olisi esimerkiksi tietokoneita.

Science Courses

Mistä kaikki rakentuu on ja säilyy olennaisena kysymyksenä ihmisille. Antiikin Kreikassa ajan filosofit pohtivat kaiken olevan koostuvan aina pienemmistä osista, joista pienimmät ovat mahdottomia paljaalle silmälle havaita. Tieteen edistys toi mukanaan ratkaisuja myös olevan rakenteeseen, antiikin Kreikan filosofit olivat arvanneet oikein. Luonnontieteet ratkaisivat kuinka atomeista koostuvat molekyylit ovat kaiken fyysisen rakennuspalikoita.

Science Museum Space Exploration

Taivaan tutkiminen avasi ihmisten silmiin laajemman maailmankaikkeuden. Maapallo on vain olemattoman pieni hiukkanen universumin suuressa kokonaisuudessa. Esihistoriallisten ihmisten pohtimat valot taivaalla osoittautuivat tähdiksi, kaukaisiksi auringoiksi joita saattavat kiertää toiset planeetat. Maailmankaikkeuden katseleminen ratkaisi meille missä olemme.