Copyright © Kehittyvä Eurooppa Ry. All rights reserved.

Perheet

Keksijät

Avaruuskerho

???

Lapset tarvitsevat monenlaisia lähestymistapoja ja erilaisia mahdollisuuksia tieteen tutkimiseen ja havaitsemiseen. He oppivat luomaan selityksiä tapahtumille ja näkemään. Kokeellisella tiedeilmiöllä lapset oppivat omin käsinsä tutkimaan, selventämään ja selittämään tiedettä omin sanoin. 

Ennen kaikkea, suurin hyöty tieteestä lapsille on sen opettaessa hyvin aikaisin ajattelemaan ja kehittämään terve määrä skeptisyyttä.

Lapset luottavat enemmän omiin mielipiteisiinsä maailmasta kuin muiden ottamatta niitä itsestäänselvyyksinä.